Anton Heyboer®

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

"Exist in me"
Het vroege werk van ANTON HEYBOER

Tentoonstelling in Museum Nienoord
Leek, Groningen
tot en met 4 oktober.

 


Trees en Willy kwamen naar Den Ilp om ons persoonlijk enkele boeken, een affiche en een folder te brengen. Prachtig verzorgd, het boek is erg mooi. Het is te koop voor €25.

  Deze nieuwsbrief is een correctie op de brief over de tentoonstelling. De gegevens kwamen van de website van Museum Nienoord, maar door Covid zijn er een aantal veranderingen.
  De data van eventuele rondleidingen zijn vervallen of veranderd, het is het beste als u bij het museum informeert. De gegevens van het museum vindt u onderaan deze mail.

  Op 12 Juli geven Trees en Willy wel twee rondleidingen, een om 13:30 uur en een om 15:00 uur. Hiervoor dient men zich vooraf aan te melden bij het Museum.

Heyboer 'Schip Maria'
Etscollage "Het Schip Maria", 1977. Over het schip waarop Joke woonde toen ze een tijd niet in het huis in Den Ilp kon wonen. Te zien op de tentoonstelling.

  Het boek is veel meer dan een catalogus, er staat een uitgebreide en zeer interessante tekst in van Ruud Lapré, emeritus hoogleraar, auteur, collectioneur. Ook teksten van zowel Willy als Trees hoe hun collectie tot stand kwam. En een tekst van Ivonne Tilman, waar ik zelf blij mee was, want ik weet erg weinig van die periode.

 

  Ivonne met een van de etsen uit 1959, druk 0/0 (ze vertelt in haar verhaal, dat ze van iedere ets de allereerste druk kreeg). Links van Ivonne Trees, rechts Willy. 

 

 

Er zijn twee instap-rondleidingen geprogrammeerd op 12 juli. De bruikleengeefsters Trees en Willy van Kleef leiden de deelnemers rond. Deelname gratis na aanmelding via info@museumnienoord.nl .

De tentoonstelling loopt tot en met 4 oktober

Toegangskaart online reserveren voor de tentoonstelling
Bent u niet in de gelegenheid om online te bestellen, dan kunt u telefonisch reserveren via 0594-51 22 60.
 Wilt u toch spontaan langskomen? Bel even 0594-51 22 60 om te horen of er nog plaats is.

Sinds 1958 biedt het prachtige landgoed Nienoord met zijn borg (kasteel) Nienoord uit 1508 onderdak aan Museum Nienoord.