Anton Heyboer®

 

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

 

Viereenheid is de ziel

  "Viereenheid is de ziel" is een klein etsje uit ±1986. Deze afdruk is gemaakt in 1987. Het is een gebeten ets, maar Anton heeft hem afgedrukt als een droge-naald ets. Dat gaat sneller en het is directer. Je hoeft de plaat niet eerst met etsinkt in te smeren, om dat er daarna weer voor een groot deel af te vegen. Voor een afdruk als deze is het genoeg om een dot sisal door de inkt te halen en over de plaat te vegen. Er moet dan wel in gewerkt worden: delen die te donker zijn, moeten lichter worden, hinderlijke vegen worden afgedempt, en de voorstelling wordt tevoorschijn gehaald waar nodig.

 Wat dit etsje bijzonder maakt, zijn de teksten, die Anton erbij heeft geschreven. Hij moet heftig geraakt zijn door een plotseling inzicht. Misschien houdt dit verband met het doorscheuren van de ets, en daarna het repareren ervan door hem op een groter vel te plakken. De gele figuur rechts komt daarna nog in een aantal andere werken terug.

 

 Symbolen:

Cirkel in vierkant: artiest is de dood met het leven in zich.

Vierkant in cirkel: normaal is leven met de dood in zich.

 

 

 

 "De levende materie als gezond begint bij tweeeenheid als gepaarde cellen in het lichaam. Manlijk en vrouwelijk. De alleen manlijke cel ...

 

 

 

 ... veroorzaakt de ziekten doordat hij het vrouwelijke uit een gepaarde cel wegrukt. Antonheyboer 1987

 Onder de gele figuur: "Viereenheid is de ziel".

 Veel van Anton's teksten kunnen ook in de werken van Carl Jung gevonden worden. Anton kende Jung's werk niet, maar ze hadden het beiden over dezelfde oerbeelden van de ziel.