Anton Heyboer®

Anton Heyboer

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

 

Anton Heyboer - "Kunst en Kitsch"

De tentoonstelling in Museum Jan van der Togt duurt nog tot 18 Maart. Het is een unieke tentoonstelling: er is werk bijeengebracht van een aantal belangrijke verzamelaars, die voor het eerst hun werk beschikbaar hebben gesteld. Dit is dus het eerste resultaat van de Anton Heyboer Foundation, die we opgericht hebben. We zochten naar een stevige basis, waar anderen aan mee willen en kunnen werken. En dus ook echt doen, al zo snel na de oprichting!

Een van de werken, die er hangen is deze ets-collage-tekening. Anton heeft hem gemaakt in 1973. We waren toen met z'n drieën, Anton, Maria en Lotti. Voor Anton waren vrouwen niet echtgenotes of sex-objecten, maar figuren uit zijn werk. Dus wij representeerden oerbeelden: "De Vrouw", "Het Wezen", "De Oermoeder".

 

Tekst op de collage: He as real is elementair give
She as real is allways as get
To get is she
To be give is she, in this she gets the universal indentity
Anton Heyboer 1973
Payed the West culture with seed of the flower
Hij als echt is het elementaire Geven
Zij als echt is het Eeuwig Ontvangen
Ontvangen is Zij.
Om gegeven te worden is Zij, hierin ontvangt zij universele identiteit
Betaalde de Westerse cultuur met zaad van de bloem

Het zijn twee ets-tekeningen die bij elkaar horen, op de tweede zijn de Judaspenning-zaadjes duidelijk zichtbaar.

In de volgende nieuwsbrief zal ik deze tweede tekening bespreken.

Anton vond, dat een man alleen meer vrouwen aan zich mag binden, als hij ze ook goed kan onderhouden. Dus hij moet betalen. In het "echt" met geld, eten en thuis, in het werk met symbolisch geld. De Judaspenningen - het "geld" - kwamen uit onze eigen tuin, evenals allerlei andere bloemen en groenten. Overal in huis hingen bossen met deze prachtige zilveren gedroogde zaden.

In de ets staat "Life with living". Anton leefde het dagelijks leven - living - volgens de wetten van het universele leven - Life. Deze twee moesten met elkaar in overeenstemming zijn. Het betekende dat ons leven heel streng aan wetten van cultuur moest voldoen. Dat was vaak niet makkelijk, maar het betekende ook, dat het altijd ongelooflijk rijk van geest was.

Lotti

Zie ook de website van Museum Jan van der Togt

Op de taxatiedag op Zondag 26 Feb.
kunt u uw schilderij, ets of tekening van Anton Heyboer
laten beoordelen door beëdigd taxateur Willem de Winter
van 13 tot 17 uur.
Het gaat om werk gemaakt tussen 1946 en 1980.

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50
1182 JE Amstelveen
Tel. 020-641 57 54, fax. 020-645 23 35
www.jvdtogt.nl , mail: info@jvdtogt.nl

Openingstijden: Woensdag t/m Zondag van 13:00 tot 17:00 uur