Anton Heyboer®

Anton Heyboer

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

 

 

 

Emparedada

Er wordt binnenkort in Groningen een bijzondere video vertoond met als titel "In het stille moment"
Het is een poëtische film gemaakt door Carin Schripsema, met beelden van de plek waar Anton Heyboer meer dan 40 jaar in afzondering leefde. Op een groot terrein, dat van oorsprong een moeras was, heeft hij zijn eigen leefwereld geschapen. Er zijn impressies van stille plekken en ruimtes. Een niet afgestofte wereld. Eindeloze stapels en verzamelingen oud ijzer en afgedankte spullen.

 

Emparedada
Emparedada
Emparedada

 

"Wat te mooi is voor de mensen, heeft geen materiele waarde.
Alleen de onvolwaardige is in staat tot het te mooie, en dus buiten het materiele te leven. leder die volwaardig is, stroomt als riet op de rivier mee. De onvolwaardigen blijven steken in uitsteeksels van de oevers. Zij vormen het leven van de geest."

 

Emparedada
Emparedada
Emparedada

 

De filmbeelden worden o.a. ondersteund met geluidsfragmenten van Anton zelf. Hij praat over zijn grafiek, en hoe die pas kan ontstaan als er geen woorden meer zijn. Hij vertelt hoe hij zijn eigen werk beleeft (en hoe dat door de wereld beleefd wordt) "Het nu heeft geen kunst. Niemand begeert wat ik doe, daarom ben ik vrij."
Lotti legt uit hoe de wereld op hem afkwam, en waarom de afzondering van de wereld noodzakelijk was voor zijn werk en leven.

 

EmparedadaEmparedada

 

 

Emparedada

 

 

Deze video wordt doorlopend vertoond
in het kunstproject Emparedada\Uit de muur.
Emparedada is Portugees voor 'Ingemetseld'
Dit is een installatie van verschillende Nederlandse en Portugese kunstenaars, die plaatsvindt in de oude Graansilo.

Emparedada

22 tot 30 augustus
Openingstijden van
11 tot 17 uur

Aparte voorstellingen zijn er nog op:
Zaterdag 22 augustus 22.30 uur
Zondag 23 augustus 21.00 uur

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

RESERVEREN: info@emparedada.com

onder vermelding van datum en aantal mensen

Adres:
Griffeweg 4, Groningen
van 22 tot 30 augustus
11.00 tot 17.00 uur

Voor meer informatie:
www.emparedada.com
tel: 0647210519