Anton Heyboer®

Anton Heyboer

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

 

"Kleed"

Heyboer ets Kleed

  Soms is er een ets die je hart steelt. Van deze ets heb ik altijd gehouden omdat hij zo simpel was. Geen uitgebreid verhaal, en toch zegt hij heel veel. Deze afbeelding heeft Anton in 1964 op zink getekend, maar er bestaat ook een oudere versie, uit de 50-jaren. Deze druk is uit begin 80-er jaren.

Heyboer cultuur

  Weer een paar jaar later, in 1966, heeft hij deze voorstelling opnieuw geetst. Het gaat om cultuur, het kleed is het teken van het bestaan van regels, gewoonten, wetten, rituelen, mythen en legenden, structuur van kunst en muziek. Van alles wat de ene culuur verbindt met een andere, maar wat ook onderscheid laat zien tussen de verschillende culturen.

 

Heyboer cultuur
  Weer een andere etsplaat met dit beeld. Wat me opvalt bij deze drie afdrukken, dat is dat ze alledrie door Anton zelf zijn gedrukt. Het is daardoor ook duidelijk zichtbaar hoe verschillend dat kon uitvallen. Ze weerspiegelen zijn gevoel van die dag. Bij de eerste hierboven was hij kalm aan het werk, nam alle tijd. Bij de tweede was hij veel actiever bezig. En bij de derde was hij zo te zien nogal rebels, alles kon, alles mocht. De plaat was nog nat van het schoonmaken met petroleum, en als je dan toch gaat in-inkten en afdrukken, dan is dat duidelijk zichtbaar. Voor hem maakte het niet uit, ook van de meest onmogelijke omstandigheden kon hij iets moois maken. Het kostte hem niet eens inspanning, hij was gewoon zo.
De 'petroleum-druk' is mijn favoriet...

 

  Nog een afdruk uit die tijd. Ook zonder enige moeite te doen om er iets van te maken. En ook weer zo'n mooie en interessante druk.

 

  Dit is een etsplaat die Anton in de 70-er jaren maakte. En ook weer een van zijn eigen afdrukken. Soms was er bijna niets te herkennen. Of misschien was hij niet tevreden met de uitstraling van de druk. Hij heeft er bij getekend en geschreven. De cirkel is niet in vieren gedeeld zoals bij de andere twee plaatjes. Wat de betekenis is van de rode onderste helft van de cirkel weet ik niet. Het moet iets te maken hebben met de tekst "to be out the paradise". Wat dus gebeurde toen Adam en Eva zich schaamden voor hun naaktheid en die bedekten en uit het paradijs gestuurd werden.

 

Hemel relatief

  Anton: "De onderbewuste God schiep den Hemel zelve relatief". Dit wordt aangegeven door de verticale lijn.
  Later noemt Anton deze lijn het geweten. Zonder relatief vermogen is er ook geen geweten. "Het geweten is de vaste waarde van de planeet waaruit gerekend en geleefd wordt". (pag.17 van "Het Systeem van Anton Heyboer", 1954-1975)
  Over de horizontale lijn zegt hij nergens iets, maar hij gebruikt hem soms wel. Het schijnt dat die lijn met 'leven' en tijd te maken heeft in tegenstelling tot het spirituele. Vandaar dat ze een rol speelt 'out of paradise'.

 

geweten of totem

  

De onschuld is nog in het paradijs, er is nog geen 'geweten'.

 

terug naar overzicht ...