Anton Heyboer®

Anton Heyboer

 

Leven als kunst
kunst als leven

Anton Heyboer

  

De achtergrond en betekenis van het werk

De figuren

  De figuren, zoals Anton ze ontwikkelde in zijn boek "Het Systeem van Anton Heyboer", 1953-1957. De afdaling in de oer-grond is bijzonder gevaarlijk. De kans op blijvende geestesziekte is heel groot. Maar als de oerbeelden zichtbaar gemaakt kunnen worden, is het mogelijk om toch als redelijk evenwichtig mens te leven. Alles wat als drager van een beeld kan dienen, slaat met grote hevigheid in de ziel in.

  Zo worden b.v. rolstenen voor hem tot het beeld van de ziel. Even sterk, even geteisterd, even essentieel. Beelden die al aanwezig zijn in een cultuur zijn een grote hulp. Daarom ontstaan in de Westerse cultuur beelden die met het Christelijk geloof te maken hebben. Als Anton in India had gewoond, zouden ze er heel anders hebben uitgezien

 

De schepping

 

Tweede Schepping

  Dit is het allereerste figuurtje dat Anton in zijn boek "Het Systeem" optekende. Het is het cosmisch bewustzijn. Enkele pagina's later noemt hij het "Tweede Schepping". De eerste schepping is God die zichzelf relatief tot Hemel schiep. In het cosmisch bewustzijn staat een vrouwelijk figuurtje in het centrum: het onschuld-geweten. Dit is Maria. De twee knielende man-figuurtjes zijn de relativiteit. (pag.1 en 39 van "het Systeem")

 

De schepping en het geweten

Hemel relatief
  Als de cirkel geen figuren bevat, is God nog onderbewust.

  Anton: "De onderbewuste God schiep den Hemel zelve relatief". Dit wordt aangegeven door de verticale lijn. Later noemt Anton deze lijn het geweten. Zonder relatief vermogen is er ook geen geweten. "Het geweten is de vaste waarde van de planeet waaruit gerekend en geleefd wordt". (pag.17 van "Het Systeem")

 

Het geweten

geweten of totem

  De vrouw laat aan het kind de waarde zien: het geweten, dat de totem is.

 

Het wezen

het wezende onschuld

  Het wezen in cirkel is de onschuld. In het boek "Het Systeem" is dit het tweede figuurtje dat verschijnt. (pag.16 van "Het Systeem")

 

De onschuld

onschuld

  "Onschuld is handen zonder handeling voeten zonder te staan. Alleen beleven van de kwetsing die de geest de ziel aandeed zolang de mens zich denkt opgericht te hebben".

 

onschuld

 

onschuld-bewustzijn-geweten

  Er is een onschuld van bewustzijn, manlijk, en een onschuld van geweten, vrouwelijk. In Anton's latere werk komt alleen de onschuld van geweten voor.

 

De confrontatie

Confrontatie

  Totaal tegengesteld aan het wezen is de confrontatie of discussie. Dit is relatief bewustzijn, dat zichzelf tegenover de ander stelt. Het is nodig om te leven, en om de ander te zien, maar wordt heel vaak voor strijd gebruikt.

 

confrontatie
  "De confrontatie. De twee overtuigingen tegenover elkaar. Het einde van onze planeet. Ook het einde van ieder dagelijks gebeuren van iedere ontmoeting. Anton Heyboer 1984".

 

De wijze mens

wijze mens en onschuld

  De wijze mens - zittend - leeft in erkenning van (de onschuld van) het wezen. (pag.25 van "Het Systeem")

 

Het dier - de natuur

dier

dier

  "Het dier. Alle krachten die er over zijn doordat de liefde niet volledig de ziel omvat. Alleen in viervoud van vrouwzijn als vier vrouwen als eenheid is de ziel volledig levend".

 

het bedwingen van het dier

  Alleen het wezen is sterk genoeg om het dier te bedwingen - het is nu "heilig", aangegeven door de cirkel van liefde en bescherming. (pag.71 van "Het Systeem")

 

Het kruis

kruis bouwen

  Het bouwen van het kruis (pag.103, 109 en 125 van "Het Systeem") De verticale lijn is geweten, de horizontale lijn is bewustzijn. Het is het beschermen van het wezenlijke tegen het menselijke.

 

Kruis en cirkel: cultuur

geweten en leven

  De combinatie van het kruis en de cirkel. De staande lijn van het geweten, de horizontale lijn van het leven als bewustzijn, omvat door de cirkel van bescherming en liefde.

 

Kleed als teken van cultuur

Heyboer - Kleed
  Ets "Kleed".
Kruis (essentieel leven) en cirkel (liefde) samen: cultuur.

Anton's manier van drukken werd in de loop der jaren steeds sprekender. Hij trok zich niets meer aan van wat een ander ervan zou vinden, het ging alleen om de intensiteit waarmee de inkt op de plaat kwam. Het doet denken aan de tekeningen voordat hij naar Santpoort ging, waarin hij zijn volledige passie op het papier wierp.

 

De weg, de waarheid en het leven

Heyboer - weg, waarheid, leven
  De weg bestaat uit de keuzen, die men maakt. Dus het vermogen tot afstand, het vermogen om ook "het andere" te zien.

 De waarheid is "Human brain with believe in them - is can take up the crossed informations (dus de mens in de wereld, in het geheel)

 Het leven is de onschuld, de diepste kern, die geen doel of handeling kent, die alleen maar "is". Het vermogen tot overleven, het diepste weten. De onschuld is alleen, afgescheiden van de wereld.


de hersenen

  Tekst links: Limbisch brain crocodile brain - they can only survive they can not think

  Midden: Human brain with believe in them - is can take up the crossed informations

  Rechts: Normal human - rational brain can not survive they must learn

 

Staande man met steen

Man met steen

 

Man met steen
  "Man houdt steen vast waarmee hij zichzelf dermate verwondt dat hij alleen nog bloedt en niet meer tot overtuiging komen kan omdat iedere overtuiging een incapseling is van levensbloed zien."

  "The stone as hate as objective is blood as life"

"The stone as animus is used to hurt itself as culture".

 

Drie vrouwen

 

Inspiratie

  Drie vrouwen in devotie, die ook het lijden kennen = drievoudige onschuld = inspiratie (pag.37 van "Het Systeem")

  Voor en tijdens het schrijven van het boek "Het Systeem", maar zelfs nog vele jaren later, onstonden er nog andere beelden. Klik hier voor het vervolg: oerbeelden