Anton Heyboer®

 

"Beeing", 1971

 

Ets Beeing

8-bladige ets op van Gelder papier, 200 x 260 cm. 1971

Teksten bij de onderdelen van deze ets. Cursief: uitleg.
In deze teksten betekent conscience waarschijnlijk consciousness, maar het is ook mogelijk dat het beide omvat.
Living: essentieel leven. Life: het leven in de wereld of van het ego.
"Beeing" gebruikt hij als zelfstandig naamwoord, het wezen. Being als werkwoord schrijft Anton met 1 e inplaats van twee, maar dit gebruikt hij zeer zelden.

 

Ets Beeing/>
    </div></div>
  <div class=

 This is the grafic sign as life is death
 Died and living is come back to the beeing

 (Dit is het grafische beeld van 'life' dat de dood is. Gestorven en 'living' betekent terugkomen naar het wezen: pas na de dood van het ego is er het wezen.
 Er staan twee figuren tegenover elkaar omdat 'life' betekent dat er relatie is, een ander, tegenstelling, afstand, relativiteit.)

 

 

Ets

 This is the grafic sign to bring the conscience back out the life to the living is to put the living face to face to the life and battled it out in destroying the life is destroying the relations and destroying the cirmumstances of relation.

 Living is stronger as life thats why life died and living stayed
 needing is only the power of the ghost.

 Het terugbrengen van het bewustzijn uit 'life' naar 'living' en het tegenover elkaar stellen van die twee. De strijd waarin het 'life' met zijn relaties en de omstandigheden van die relaties wordt vernietigd.
 'Living' is sterker dan 'life', daarom sterft life en blijft living.
 Behoefte is alleen maar de kracht van de geest.

 

 

Ets

 And this is what rest of the life called man seeing to his blood

 (dit is wat overblijft van life: genoemd "de man die naar zijn bloed kijkt".
'Life' verwondt de mens, als 'life' verlaten wordt is er in 'living' geen wond meer, alleen nog wat de mens daarmee heeft gedaan. Het bloed van de wond wordt tot een steen, symbool van de ziel.)

 

 

Ets

 And this is the grafic system to the living out the life. It takes the girl out the hate.

 (En dit is het grafiesch systeem om vanuit het life het living te bereiken. Het haalt het meisje uit de haat.)

 

 

Ets

 This is the grafic sign during the battle of destroying life to get living

 (dit is het grafisch beeld gedurende de strijd om life te vernietigen om te gaan living - of living te verkrijgen)

 

 

Ets
 In the individuality there is still no time
 There is still no life. There is only the living beeing.
 Life started in relation. This is the beginning of the form and the death of the conscience of the beeing.
 The conscience of living takes the place this is the conscience of circumstance and relations called time and for time comes other times this makes the death
 The conscience of the living beeing is conscience of eternity there is no death in that no time no beginning no end
 This is the living
  It is the conscience of the spirit itself.

 

(In de individualiteit - wat je werkelijk bent, in Zen heet het "je gezicht van voor je geboorte" - is er nog geen tijd. Er is nog geen life. Er is alleen het living wezen.
 Life begint in relatie. Dat is het begin van vorm en van de dood van het bewustzijn - of bewust zijn - van het wezen.
 Het bewustzijn van living life neemt die plaats in. Dit is het bewustzijn van omstandigheden en relaties die tijd heten en voor tijd komen andere tijden, dit veroorzaakt de dood. Het bewustzijn van living beeing is bewustzijn van eeuwigheid, daarin is geen dood, geen tijd, geen begin, geen einde.

 

Ets
 This is the conscience of the spirit itself. (vervolg)

This is the grafic sign of it
 There is no moving from place to the legs be necessary
no atact for agressivity for the arms be necessary
so the beeing ... is going in.
 The beeing is and that is the living.

 (vervolg op vorige tekst:
 Dit is het grafisch beeld hiervan. Er is geen van de plaats bewegen voor de benen nodig,
geen aanval voor agressiviteit voor de armen nodig
zodat het wezen daar in gaat.
 Het wezen is en dat is het living)

 

 

Ets
 This is the grafic sign of the beeing because every birth has a moment has time as beeing.
 In this time there is still no contact no relation.

 (Het dier is symbool van de natuur en alle krachten daarvan. Bij zijn geboorte is het wezen nog zuiver natuur. De geboorte is een moment in de tijd, maar in deze tijd is er nog geen relatie.)

 

 

Ets

 For when the dier (animal doorgestreept) died out life it is the feeling of the man in living where the dier is then is his religion means conscience of living

 Kunti

 Anton 1971 March

 (Wanneer het dier uitsterft - in het 'life' van de mens - dan heeft de mens het in zijn 'living' en dan betekent zijn religie bewustzijn van 'living'. De mens heeft dus geen natuur meer om uit te leven, hij moet dit in zijn religie vinden.)

 

 

Ets

  The red is living is a passing no touching only beeing  

 (De kleur rood is de kleur van 'living'. Living is een gebeuren, niet tastbaar, alleen maar 'zijn'.)

 

 

Ets
 This is the grafic sign of the beeing because every birth has a moment has time as beeing.
 In this time there is still no contact no relation.

 Bij zijn geboorte is het wezen nog zuiver natuur. De geboorte is een moment in de tijd, maar in deze tijd is er nog geen relatie.)

 

 

Ets

 Not with the mother
 It is the girl with the beeing
 This is the eternity and this can be made conscience for want to be free.

 (Om wezen te zijn moet je vrij zijn van "relatie" zoals verleden of banden, dus zonder moeder. Het meisje zonder moeder is wezen. Dit is eeuwigheid en dit kan tot bewustzijn gemaakt worden als je vrij wilt zijn.)

 

 

Ets

 It is the grafic of her

 The girl out the hate

 (Dit is Anton's levenswerk, het bevrijden van het meisje)