Anton Heyboer  HOME

AntonANTON
ZEN-ARTIST Maria LottiLOTTI
SPHINX MarikeMARIKE
ART Joke PetraPETRA WORLD
GALLERY

1 September                Het maken van een ets

De plaat zink wordt eerst met teer bedekt, en dan tekent men in de teer. Vervolgens giet men zoutzuur op de plaat, of dompelt hem onder in zoutzuur, waardoor het zink ingebeten wordt, waar het bloot ligt: in de lijnen. Als dan de teer weer met petroleum verwijderd wordt, zijn alle lijnen als geultjes zichtbaar op de plaat.

De plaat links is zo'n gebeten ets.

Een andere techniek is, om de lijnen met een beitel of ander sterk gereedschap in te snijden in het zink. Dit heet een "droge naald ets", zie de foto rechts.

Afgedrukt zien ze er heel verschillend uit. Een gebeten ets wordt met inkt ingesmeerd, zorgvuldig, zodat de inkt goed in de lijnen komt. Daarna wordt de inkt er voor het grootste deel weer af geveegd. Door de etspers wordt het natgemaakte papier in de lijnen gedrukt, waardoor het de inkt opneemt.
Een droge naald ets wordt ook ingesmeerd en weer afgeveegd, maar hier blijft de inkt achter de opstaande braam hangen. Het geeft een heel andere lijn dan die van een gebeten ets.

 

Links is Marike bezig, om de inkt in de lijnen te vegen, en rechts om de overtollige inkt weer van de plaat af te halen. Het moet met veel kracht gebeuren, zodat het er niet 'gesmeerd' uit gaat zien. Zodra je meerdere keren over dezelfde plek veegt, is alle kracht uit de prent weg. Maar tegelijk moet de inkt in de lijnen blijven - niet makkelijk om de juiste techniek te vinden.
Hierna wordt de kleur aangebracht. Een fout is meestal onherstelbaar. Op de foto links Joke.
Zowel de inkt als de kleuren worden gemaakt van pigmenten met stand-olie. Veel pigmenten bestaan uit fijngemalen gesteente, zoals siena (of sienna), dat de kleur heeft van de streek Siena in Italie. De rotsen, de aarde, de huizen die ervan gebouwd worden, alles is daar siena-kleurig. Er zijn ook organische pigmenten, gemaakt van planten of bepaalde luizen en dergelijke.
Tenslotte wordt de plaat op de pers gelegd en over de plaat heen het vochtige papier. De lappen vilt worden over het geheel geklapt. De rol van de pers staat onder spanning, en hij drukt, door middel van het vilt, de inkt op het papier. Omdat het vilt het papier ook in de lijnen drukt, wordt alle inkt ook daaruit op het papier gedrukt.

Naar pagina "etsen te koop"

Een tip: druk op F11 (op uw toetsenbord) om websites ruim te zien. Ongedaan maken door weer op F11 te drukken.

Anton HeyboerŪ 1924-2005    SITEMAPPLATTEGROND