Anton Heyboer  HOME

AntonANTON
ZEN-ARTIST Maria LottiLOTTI
SPHINX MarikeMARIKE
ART Joke PetraPETRA WORLD
GALLERY

30 Juni                 Taal

God is a word in the language. Without that word it is as if there is no sea.
Question of intelligence of the language
It is a question of speaking

God is een woord in de taal. Zonder dat woord is het alsof er geen zee is.
Een kwestie van intelligentie van de taal
Het is een kwestie van spreken

Een tip: druk op F11 (op uw toetsenbord) om websites ruim te zien. Ongedaan maken door weer op F11 te drukken.

Anton HeyboerŪ 1924-2005    SITEMAPPLATTEGROND