Anton Heyboer  HOME

AntonANTON
ZEN-ARTIST Maria LottiLOTTI
SPHINX MarikeMARIKE
ART Joke PetraPETRA WORLD
GALLERY

Feb. 11                        De Tien Ossen

  

Anton leest niet, nooit. Niets is goed. Er is een enkele uitzondering: de Tao Te Ching vindt hij goed, en de Tien Ossen, een oude zen-tekst. Dat wil niet zeggen dat hij er ook in leest.
Hier kreeg hij het boekje "Zen-zin, zen-onzin" van Paul Reps, waar de tien ossen in staan. Samen met Joke wordt het grondig bestudeerd. Maar Joke houdt niet van theorie, dus die verliest al gauw haar interesse.

Geen nood, de tien ossen worden omgetoverd tot gekke grapjes, en Joke ziet er weer wat in. Hij was een meester in gekkigheid.

   

Het is de enige tekst, die het langer dan een dag uithield. Al het andere viel altijd snel door de mand. Te theoretisch, intellectueel, menselijk, te klein, of te hoog gegrepen. Wat niet voedend was voor de ziel, had voor hem geen waarde, hoe goed die tekst verder ook mocht zijn. En dat voedende moest nu, rechtstreeks, gebeuren, zelfs wat na een tijd pas inwerkte, was te zwak. Alleen nu telt, al het andere bestaat niet.

 Foto's gaan vaak traag open. Vaak helpt het om op 'refresh' (vernieuwen) te drukken. Of met rechtsklik "toon foto" te kiezen.
Een tip: druk op F11 (op uw toetsenbord) om websites ruim te zien. Ongedaan maken door weer op F11 te drukken.

Anton HeyboerŪ 1924-2005    SITEMAPPLATTEGROND