naar index verhalen            PLATTEGROND SITEMAP    

Consciousness en awareness

27 Dec. 2003

  Je geest .. die maakt er zomaar God van, en dan klappen die deeltjes, die klappen uiteen, die worden een wave, en dan heb je God. En als je zegt "ik geloof niet" dan blijf je alsmaar die deeltjes zien ..het is een wave, een potentie, en dat is God, en als je onbewust kijkt, dus zonder te denken, dan zie je die wave, dan zie je die potentie. Maar zo gauw je bewust kijkt, denkend, dan zie je die hele potentie in een enkel punt, als een deeltje, een particle. Collapsed wave. En dan zie je de materie gewoon als onbeweeglijke materie, als particle. Maar als je onbewust kunt kijken, met zielsbewustzijn, met die geest van God, dan zie je die potentie.

  En waarom noemden ze hem God? Om hem een naam te geven.

  Amit Goswami kwam tot dezelfde conclusie met "consciousness" en "awareness", terwijl hij in oorsprong, en in zijn eigen geest, gewoon nog steeds het woord God hanteert. Omdat hij weet dat de mensen dat woord omzeilen, omdat ze daar allemaal iets mee hebben.

  De quantum mechanica van de Universiteit van Oxford, 'The End Of Time', door Julian Barbour heeft daarom al de eenheid vastegesteld. Een begrijpelijk boek voor nagenoeg onbegrijpelijke wetenschap en dat die eenheid dus al heel sterk het begrip God accentueerde.  Want het moest een absolute eenheid zijn en dat in 2001 Amit Goswami, een professor die zijn hele leven physicus was in Amerika aan de Universiteit van Oregon, die in dit boek, 'The Self-aware Universe', nu in zijn pensioentijd toegeeft, dat hij alsmaar het woord God moest omzeilen met het woord consciousness, omdat het woord God traumatisch inslaat bij de leerlingen. Maar het gaat over alles wat God is, alle wereldgoden, het is niet speciaal iets Christelijks. Het gaat om het vaste niet te overtreffen punt, wat bij Einstein, in E=mc2, dus die c was, de lichtsnelheid.

  Overal waar in de website het woord God gebruikt wordt, kan dat vervangen worden door het woord consciousness, maar in mijn leven en gedachten is het God, dat is dus meer rechtuit, en in professor Goswami is het ook in zijn leven en gedachte God en daarom bepaalt het ook bij zowel mij, Anton, als bij Amit Goswami, onze levens.
Dan kun je de wetenschap omzetten in spiritualiteit.

  Anton's wetenschap (of ziels-bewustzijn):
Als je het wavicle tot bewustzijn kunt maken, dan kun je het de naam God geven. Dan hoef je niet meer te zeggen wavicle, dan zeg je gewoon God. Als je dat ruime bewustzijn niet hebt, dan moet je in God geloven. Dat stuk wat je niet hebt, moet je geloven. Dat bewustzijn kun je zover uitbouwen dat je gewoon weet dat God bestaat, maar in het geloven moet je aannemen dat God bestaat.

  Mijn bijdrage is, dat als je dat brede bewustzijn niet hebt, dat je dan een particle van de wave bewust maakt, en van daaruit kun je alleen maar in God geloven. Want dat stuk wat je nog niet als consciousness hebt, dat moet je als geloven invullen.

  5 women are the wave, handle them as wave, then they will never become particles.

Anton

 

Anton Heyboer, 1924-2005    SITEMAPPLATTEGROND