Anton Heyboer®

Anton Heyboer

DE STICHTING
Anton Heyboer
Foundation

Doelstellingen
Oeuvre catalogue

ANTON'S LEVEN
Biografie en
verhalen

Het Systeem
Anton's eigen website

ARCHIEF
Kunstwerken
Foto's
Documenten
Publicaties

LINKS
Tentoonstellingen
Musea
Jaarverslagen
Galeries

DIVERSEN
Copyrights/FAQ
Disclaimer
Contact
Nieuwsbrief

Oprichting van de non-profit stichting

"Anton Heyboer Foundation"

op 19 Januari 2011
ANBI status werd toegekend.


Naam: Anton Heyboer Stichting
Publieke naam: Anton Heyboer Foundation
RSIN/fiscaal nummer: 8501.96.127.B.01
Postadres: Den Ilp 66, 1127PG , DEN ILP

Doelstellingen en beleidsplan

Het bevorderen van interesse in en kennis van het werk en leven van de kunstenaar Anton Heyboer door:

  Het verzamelen en tentoonstellen van het werk van de kunstenaar
  Het verzamelen en bundelen van de door de kunstenaar geschreven teksten
  Het produceren of doen produceren van boeken en geschriften over het werk, de filosofieen en het leven van de kunstenaar
  Het organiseren van exposities
  Het verwerven, beheren en exploiteren van financiele middelen
 
De functie van de bestuurders:
  De Heer Willem de Winter voorzitter
  De Heer Ronnie Gerschtanowitz penningmeester
  De Heer Jan Verschoor bestuurslid
  Mevr. Marike Heyboer-Nefkens bestuurslid
 
Het beloningsbeleid:
  geen beloning
 
Actuele activiteiten:
  Voorbereiding voor een tentoonstelling in 's Hertogenbosch over de periode 1947-1960
  Besprekingen over een overzichts tentoonstelling in het Haags Gemeente Museum over de periode 1946-1980
 
Uitgeoefende activiteiten:
  Lezingen in het land over Anton Heyboer, zijn leven en zijn werk
  Medewerking aan een tentoonstelling in 2011-2012 in het Historisch Museum in Haarlem over de Haarlemse periode 1947-1960 om de mensen bekend te maken met het werk wat Anton in die periode maakte
  Tentoonstelling georganiseerd door de Foundation in 2011-2012 in het Jan van der Togt Museum
  Het laten afgieten van 6 bronzen beeldjes, van 2 originele kleibeeldjes elk 3 exemplaren
  Het aanvullen van de website met werken en informatie over het leven van Anton Heyboer.
  Inschrijven en taxeren van een omvangrijke schenking
  Nieuwsbrieven met besprekingen van werken van Anton Heyboer
  Het scannen en archiveren van vele documenten en foto's, en van het archief van dr. J. Piers
  Een lezing door Willem de Winter over Anton Heyboer in Museum Jan van der Togt op 15-1-2012
  Medewerking aan een foto-tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag 2-10-2010 tot 9-1-2011
  Internationale registratie van de naam "Anton Heyboer"
  Registratie van 3 domeinnamen voor de Anton Heyboer Foundation, 2013
 
Archief
  De Foundation beheert het Anton Heyboer archief. Het archief bestaat uit de documentatie van de werken en het leven van Anton Heyboer, inclusief alle informatie over zijn oeuvre, zijn muziek, andere geschriften en correspondentie.
Het wordt continu aangevuld met nieuwe documenten en andere informatie over zijn werk. Het vormt het centrum van kennis voor wetenschappelijk onderzoek en is de basis voor publicaties van het oeuvre van Anton Heyboer.
De documentatie komt beschikbaar voor onderzoek, en wordt getoond via uitgaven die de kennis vergroten van zijn werk en de betekenis ervan.
   
Website
 

De website van de Anton Heyboer Foundation is in ontwikkeling. Zodra de Nederlandse website opgezet is, worden de pagina's ook in het Engels vertaald.

Op deze website zal zoveel mogelijk informatie en beeldmateriaal over leven en werk van de kunstenaar getoond worden. Daarnaast worden kunstwerken inhoudelijk beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan betekenis van de beeldtaal, kleur- en materiaalgebruik en betekenis voor Anton Heyboer zelf, in zijn leven in het algemeen en op dat specifieke moment.

De website zal omvatten:
  Een complete database
  Een archief en kenniscentrum
  Biografie, bibliografie, tentoonstellingslijst
  Fotoarchief
  Publicaties
  Bespreken van werken, provenance achterhalen
  Catalogus
  Links naar openbare en prive collecties
  Nieuws, contact en FAQ (ook inlichtingen over restauratie, inlijsten etc.)
  Nieuwsbrief, zowel op de website als in de inbox van inschrijvers
Daar geef je om
TOP

© Anton Heyboer Foundation
All content: Attribution + Noncommercial + NoDerivatives (by-nc-nd)